JIANSHU 1, JIANSHU 2, QIANGSHU
5ft X 6ft, Acrylic on Canvas, 2019.